اخبار      مقالات      کتابخانه      نشرات صوتی      زندگی سازمانی      آرشیف سالهای 2005 ـ 2008     فرهنگ      سایر سایت ها      تماس با ما 

 
 
 
کتابخانۀ انترنتی 
 

آرشیو مارکسیزم به تمام زبانها

  ( Marxists.org)گرفتۀ شده از سایت

آثار مارکس

آثار انگلس

آثار لنین

لئون تروتسکی

  بی اعتنائی به سیاست

-------------

  لودویک فویر باخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی

--------------

  دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دموکراتیک ( 102  

---------------

----------------

 
  فقر فلسفه ( 1

-------------

  دو رساله در باره ماتریالیسم تاریخی

---------------

  دولت و انقلاب

-------------

نتايج و چشم اندازها   :  مقدمه  مقدمه بر تجدید انتشار     1 . 2 . 3  10 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4

-----------------

 
  فقر فلسفه ( 2

------------

  منشاء خانواده مالکیت خصوصی و دولت

---------------

  در باره مارکس و مارکسیسم

---------------

-----------------

 
  گروندریسه مبانی نقد اقتصاد سیاسی

-------------

  اتحادیه های کارگری و سه مقاله دیگر

---------------

  دمکراسی کارگری و دمکراسی بورژوازی

--------------

---------------

 
  مانیفست حزب کمونیست ( 1    

مارکس و روزنامه راین جدید

----------------

  اعتلای انقلاب و مرحله انقلاب

--------------

--------------

 
  مانیفست حزب کمونیست ( 2

-------------  

  اسناد انترناسیونال اول

------------

  حق ملل در تعین سرنوشت خویش

------------

--------------

 
  مبارزات طبقاتی در فرانسه( 50 - 1848

------------- 

  آنتی دورینگ ( 1     انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد ( 1

انقلاب مداوم :  فهرست  1 . 2 . 3    12 .11 . 10 . .9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4  16 . 15 . 14 . 13

----------------

 
  نقد اقتصاد سیاسی

-----------

  آنتی دورینگ ( 2     انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد ( 2  

----------------

 
  تولید ، مصرف ، توزیع ، مبادله

----------

  آنتی دورینگ ( 3     در باره مالیات جنسی

-------------

استالينيزم و بلشويزم   :   فهرست     4 . 3 . 2 . 1

--------------

 
  نقد فلسفه حق هگل

-----------

  آنتی دورینگ ( 4     در باره شعار کشورهای متحده اروپا

-------------

---------------

 
  نقد برنامه گوتا

------------

  آنتی دورینگ ( 5

--------------

  سخنرانی درباره  برنامه حزب در هشتمین کنگره حزب کمونیست ( بلشویک ) روسیه

--------------

اخلاق آنها و اخلاق ما  1 - 2 - 3

----------------

 
  سرمایه ( کاپیتال

------------

  اصول کمونیسم

-------------

  طرح اجمالی برنامه حزب کمونیست روسیه

--------------

----------------

 
  در باره فعالیت سیاسی طبقه کارگر و ملی کردن زمین

----------

  انقلاب و ضد انقلاب در آلمان

--------------

  سه منبع و سه جزء مارکسیسم

-------------

---------------

 
  در باره مسئله یهود

------------

  برنامه کمونارهای بلانکیست فراری

----------------

  در باره اعتصاب

-------------

-------------

 
  مقدمه انگلس بر مبارزه طبقاتی در فرانسه و کار الینه شده اثر کارل مارکس

------------

  دو رساله در باره ماتریالیسم تاریخی

-------------

 

نامه اول لنین به ماکسیم گورکی

--------------

----------------

 
  تزهایی در باره فوئر باخ

------------

  اتحادیه های کارگری

--------------

 

نامه دوم لنین به ماکسیم گورکی

---------------

 

لوزالوگزامبورگ

تاریخچه زندگی روزا لوگزامبورگ

..............................

منشاهای روز اول ماه مه چه هستند

...........................

  گذشته ، حال و آينده اتحاديه های کارگری

---------

  یک حزب کارگری

------------

 

طرح اولیه تزهای مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی

------------

مسائل تشکیلاتی سوسیال دمکراسی روسیه

.............................

حق رای زنان و مبارزه طبقاتی

................................

 
      سیستم دستمزد

-------------

 

دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر

-------------

 جامعه اسپارتاکوس چه می خواهد ؟

................................

دین از دیدگاه روزالوگزامبورگ

..................................

      مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه

--------------

 

جنبش اعتصابی و حقوقها

------------

 انقلاب روسیه

...................................

برنامه و موقعیت سیاسی ما

.................................

         

دین از دید لنین

------------

اقتصاد چیست ؟

-----------------------------

آرشيف آنتونيو گرامشي :


كارگر كارخانه
درباره كنترل كارگري
مساله جوانان
خود به خودي ورهبري آگاهانه(آنتونيو گرامشي

آرشيف آنتوني پانه كوئك :


حزب وطبقه
نكاتي عمومي در مورد مسئله سازماندهي
سازماندهي شورائي
دموكراسي واقعي يعني چه؟

تاريخ وكتب متفرقه

در باره احزاب ((شورا ))وحكومت جديد
 

         يك درك پايه أي از حزب كمونيست چين-اداره انتشارات خلق –شانگهاي 1974

گذشته وحال وآينده اتحاديه هاي كارگري(كارل ماركس

سازمان هاى زنان در جنبش كارگرى _ هريت كلى هيلز

بحثي پيرامون مساله حداقل دستمزد
 

ارنست مندل


الفباي ماركسيسم(ارنست مندل
 

پيرامون رابطه خود سازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ-ارنست مندل
 

سوسياليزم يا نئوليبراليسم-ارنست مندل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باز گشت به صفحه اول